Poskytování systémových řešení výuky jazyků ve firmách

Řešení podnikové výuky jazyků s implementací systému správy a logistiky včetně podpory metodiky jazykové výuky.

 Distanční výuka jazyků pro korporátní klientelu.

  

 Poskytování jazykových služeb a korporátní výuka jazyků na míru ("Turnkey Solution" s ohledem na zavádění distančních strategií a dopadu dlohodobých opatření prezeční forem výuky jazyků)

  • Implementace flexibilního podnikového řešení jazykové výuky dle požadavků zákazníka
  • Profesionální podpora a konzultace pod vedením našeho Director of Studies

  Implementace systému řízení a online správa výuky: -

  • Uživatelský portál pro administrativu online - llx live! umožňující manažerům, příp. HR oddělení po celou dobu kurzů:
  • online sledovat docházku svých zaměstnanců
  • online sledovat procentuální vyhodnocení docházky (za jednotlivé zaměstnance, příp. skupiny zaměstnanců)
  • online sledovat výsledky testů svých zaměstnanců
  • online zjišťovat zpětnou vazbu o svých zaměstnancích
  • Zaměstnanci, studenti mohou díky online systému:
  • online získávat od lektorů informace týkající se výuky jazyka
  • online zjistit, co se probíralo ve zmeškané hodině
  • online sledovat výsledky svých testů
  • online sledovat procentuální vyhodnocení své docházky
  • online stahovat výukové materiály
  • online komunikovat se svým lektorem a svou třídou

   

  • Podpora a hotline pro zaškolení uživatelů pro práci v systému a s distančními aplikacemi.
  • Postupné nasazování lektorů, uživatelů a jazyků (vypracování časového harmonogramu zavádění výuky).

 

 Další služby poskytované zákazníkům

 • Informační portál s podrobnými návody. Návody a video školení pro práci s nástroji pro výuku a celkovou správu jazykových služeb.
 • Jazykové kurzy postavíme jak pro skupiny, tak jednotlivce, on-line i prezenčně, příp. s docházením na pracoviště zákazníka - vše záleží na specifikaci od zákazníka, atd. V případě zájmu vypracujeme nabídku vzdělávacího projektu.
 • Pro všechny vyučované cizí jazyky nabízíme, mimo jiné, osvědčenou metodu "Case Studies", kdy se v jednotlivých studijních skupinách (nebo při individuální výuce) navrhnou témata na vypracování specifických projektů dle potřeb a požadavků studentů, či klienta. Projekt je pak tvořen studenty za pomocí a pod dohledem lektora. Konečná fáze projektu vyústí v aktivní simulaci reálné situaci, na které si studenti mohou v rámci možností odzkoušet konkrétní situace, které by mohly nastat při vykonávání jejich povolání. Tématem projektu může být například tvorba a reálné předvedení prezentace, atp.

Tato konkrétní metoda velmi dobře připraví studenty na situace, které  mohou opravdu zažít v praxi a tím, že se podílí na výběru témat, zajistí, že látka je relevantní pro jejich pracovní zařazení. Projekt je také přizpůsoben znalosti studentů a dá se aplikovat i na nižší jazykové úrovně.

"Progress Testy"  slouží studentovi pro zpětnou vazbu, výsledky testů jsou se studentem analyzovány. Jednou ročně probíhá jazykový audit, který určí úroveň studentů a jejich měřitelný pokrok podle CEF. Tyto výsledky slouží jako zpětná vazba pro firmu i studenty.

Každý rok provádíme minimálně jednou oficiální průzkum spokojenosti studentů s výukou a organizací kurzů. Může být proveden jak elektronickou, tak písemnou formou. Poté je odborně zpracován analytikem. Pro klienta vypracujeme výstupní zprávu se zhodnocením úspěšnosti celého výukového procesu u všech zaměstnanců.

 

 Jazykoví metodici, lektoři s praxí v mnoha odvětvích.

 • Organizace LangLinx poskytuje na míru šité jazykové služby pro korporátní klientelu zahrnující i výuku jazyků.
 • Společnost ADS Langlinx (od roku 2009) je zastřešující organizací pro skupinu dodavatelů kompletních jazykových služeb pro podnikovou sféru v rámci sítě LangLinx.
 • Organizace tvořena subjekty a organizacemi s dlouholetými zkušenostmi v oblasti poskytování komplexních lingvistických služeb a produktů: ADS LangLinx, s.r.o., Translation Point, s.r.o., ADS CZ, s.r.o., + rozsáhlá nadnárodní komunita mezinárodních lingvistů, jazykových lektorů, metodiků a konzultantů získaných na základě zkušeností z velkých mezinárodních společností Sun Microsystems a Oracle, divize globální podpory produktů (G11n).
 • Obor podnikání: globalizace/lokalizace/překlady/jazyková výuka pro mezinárodní firmy, internetová řešení, administrace a správa/organizace/monitoring výuky pro zákazníky, projekty v oblasti IT a Internetu.
 • Poskytujeme komplexní a globální řešení distanční jazykové výuky pro nadnárodní společnosti.

 

 Efektivní online výuka za podpory nejmodernějších IT technologiíí a současných trendů ve výuce jazyků

 • Součástí je řídící a administrativní systém, flexibilní rozvrh a rezervační systém hodin, registrace odučených hodin, dedikovaný koordinátor, atd. Na řízení a organizaci se podílejí zkušení spolupracovníci v oboru programování (naši bývalí kolegové ze globálních IT společností Sun Microsystems a Oracle). 

 

 HelpDesk a dedikovaný koordinátor jazykové výuky

 Nadstandardní podpora služeb

 • Helpline a technická podpora a helpline pro podnikové uživatele.
 • Plynulá správa výuky a školení, detailní přehledy rozpisu výuky, automatické připomínky, detailní přehled o nákladech, počtu odučených hodin pro každého uživatele.
 • Přidělený koordinátor jazykových služeb a kontaktní osoba pro objednatele a uživatele.
 • Schopnost zajišťovat výukové služby v mnoha jazycích, včetně exotických s možností lektorů z cílových zemí.
 • Vytvoření a customizace reportů, monitoringu a analýz plnění jazykové výuky.

   

 


 Platby za skutečné odučené výkonu (Pay Per Lesson)
 

 • 1 výuková hodina (vh) = 45 minut  (není-li sjednáno jinak)
 • Cena za skripta bude dohodnuta se zákazníkem.

 

 

  Flexibilita a nezávislost na místě (homeoffice, karanténa)

 

 

 


 Lingvisté , konzultanti a lektoři jazyků

 • Director of Studies: Marta Simonová | 22 let zkušeností jako spolumajitelka a jednatelka jazykové školy, výuka až 1000 studentů týdně pro korporátní klientelu          (reference na vyžádání)
 • Dedikovaná administrátorka a koordinátorka jazykových služeb a jazykové výuky: Eliška Lederová | koordinátorka jazykové výuky linkedin.com/in/eliska-           lederova-24854956
 • Rozsáhlá databáze českých i zahraničních lektorů s dlouholetou praxí i řadou kvalifikovaných rodilých mluvčích se stabilním zázemím v České republice

  Používané platformy a aplikace

VCITA, ZOOM, Skype, Microsoft Teams, Google, Whatsup, Facebook - a mnoho dalších dle preference koncových uživatelů...

 

 Další funkcionality

 • Studujete odkudkoli z pohodlí domova nebo na služební cestě

  • Flexibilní uspořádání lekcí dle dohody s lektorem
  • Skupinová distanční výuka
  • Náplň online kurzu se plně přizpůsobí Vám
  • Interaktivní materiály a cvičení
  • Možnost nahrávání - Online lekci je si možné nahrát a kdykoli zopakovat


 Standardní postup při realizaci zakázky

Pro to, abychom společně dosáhli skvělého výsledu provádíme tyto klíčové kroky:

 • Po provedeném jazykovém auditu stanovíme konkrétní cíl po odborné konzultaci klienta s našim Director of Studies.
 • Navrhneme nejvhodnější učební metodu, popř. i učební materiál potřebný k nejefektivnějšímu dosažení cíle.
 • Sestavíme profesionální lektorský tým, vhodný pro konkrétní typ a styl výuky.
 • Director of Studies monitoruje jazykovou výuku a průběžně kontroluje stupeň pokroku ve studiu, potřebný k dosažení stanoveného cíle.
 • Director of Studies koordinuje a koriguje proces výuky.
 • Lektoři provádějí "progress testing" a následnou zpětnou vazbu potřebnou pro stálou motivaci studentů.
 • Během celé výuky je do systému llx Live! zaznamenávána docházka účastníků kurzu. Zaměstnavatel (manažer, HR) má neustálý přístup k těmto záznamům pro svou   
FaLang translation system by Faboba